Lezen en schrijven in de wijk

Aan Jij & Co is door leden van kerken in de Oosterparkwijk gevraagd om hen te verbinden met bewoners uit de wijk. Bewoners die burenhulp kunnen gebruiken bij lezen en schrijven. De vrijwilliger en de wijkbewoner stellen samen een plan op waarbij de wederzijdse mogelijkheden en wensen het uitgangspunt vormen. De duo’s verbinden zich voor tenminste een jaar aan elkaar. Jij & Co organiseert het project en zorgt voor oefenmateriaal. Indien van toepassing verwijst Jij & Co naar bestaande initiatieven in de wijk zoals het Taalhuis of computerlessen.

Door de verbinding komen vrijwilligers in contact met wijkbewoners en culturen die ze normaal gesproken niet tegenkomen. De hulpontvangers krijgen hulp thuis en buiten ‘kantooruren’. Beide partijen vergroten door hun deelname de eigen wereld.

Het project is gestart in januari 2016 en in januari 2017 hebben zich tien duo’s gevormd in de wijken waar de kerkleden wonen; Oosterparkwijk, Korrewegwijk, Lewenborg. Daarnaast ook in de Wijert en Foxhol. Vanuit WIJ teams in Groningen worden steeds meer burgers aangemeld voor de vorm van hulp die Jij & Co organiseert. Jij & Co is op zoek naar aanvullende subsidie om het project voort te kunnen zetten.

Samenwerking

Jij & Co werkt in dit project samen met relevante organisaties die actief zijn in de wijk. Bij Bosshardt van het Leger des Heils, het Taalhuis van Humanitas, DiG050, Wij Teams in de Oosterpark en Korrewegwijk en Lewenborg, NOVO Hoogezand, stichting Lezen en Schrijven en het Alfacollege.

Financiering

Het project wordt gefinancierd het SIOC en het VSB fonds. Verder wordt een beroep gedaan op subsidie door de gemeente Groningen.

downloadVSBfonds PAY-OFF CMYK