Samen ouder worden in een krimpgebied

In het krimpgebied van de provincie Groningen zullen meer ouderen met elkaar de samenleving gaan vormen. Om elke oudere de kans te geven mee te doen start Jij & Co het project “Samen ouder worden in een krimpgebied”.

Actieve ouderen worden gekoppeld aan ouderen die niet gemakkelijk deelnemen aan de samenleving en dat wel zouden willen. De zestig duo’s beslissen samen op welke manier zij contact met elkaar willen hebben en wat het doel van het contact is. Jij & Co verwijst indien gewenst naar andere lokale initiatieven. Het project duurt tenminste twee jaar en wordt gevolgd door onderzoek van RUG studenten.

Samenwerking
Jij & Co werkt in dit project samen met bewoners initiatieven als Dörpszörg Ulrum en de Garmerstee in Garmerwolde. Deze organisatie’s willen de eenzame ouderen bereiken en de krachten bundelen om het gezamenlijke doel te bereiken. Jij & Co heeft contact met thuiszorgmedewerkers, welzijnswerkers en kerken om eenzame en ook actieve ouderen te kunnen bereiken.

Financiering
Het fonds RCOAK en het Fonds Sluyterman van Loo steunen het project. Aan de provincie Groningen, de NAM en lokale overheden wordt ook een beroep op subsidie gedaan.

sluyterman_logorcoak