Sterke vrouwen in Tuikwerd

Tao van Henny, Henny Post

Periode: oktober 2015 – september 2018.

Doelgroep: Acht vrouwen uit de achterstandswijk Tuikwerd in Delfzijl.

Doel voor de deelnemers:
– Elkaar leren kennen en vertrouwen om elkaar zo in de wijk tot steun te zijn.

Doel voor Jij & Co.
– Ontdekken of de vorm van kleinschalige netwerken ondersteunend werkt voor vrouwen uit een achterstandswijk.
– De ondersteuning van de vrouwen overdragen aan de professionals in de wijk.

Resultaten voor de vrouwen:
– Zestien kleinschalige bijeenkomsten met als thema’s; knutselen, intervisie, zelfbewust leven, rouw en troost, paniek en angst, het verlenen van mantelzorg, schilderen en koken.
– Een blijvend netwerk van vrouwen die elkaar kennen en vertrouwen en helpen waar nodig.

Resultaten voor Jij & Co:
– Uit onderzoek van een student Sociale psychologie blijkt dat vertrouwen en saamhorigheid belangrijke peilers vormen voor een duurzaam netwerk in een achterstandswijk. En dat wijkbewoners en professionals een verschillende kijk hebben op eigen regie en kracht.
– Zonder ondersteuning van de wijkprofessionals lukt het de vrouwen niet om de bijeenkomsten in de wijk te blijven organiseren. Helaas heeft Jij & Co deze ondersteuning niet kunnen overdragen aan de wijkprofessionals.

Financiering.

Subsidie werd verleend door het Oranjefonds, het Fonds voor Ondersteuningsinnovatie van de gemeente Delfzijl en het Loket Leefbaarheid. Voor het tweede jaar werd subsidie verleend door het Oranjefonds, het Haëlla fonds, het wijkfonds Tuikwerd en Bewoners Aan Zet van de gemeente Delfzijl.