Sterke vrouwen in Tuikwerd

Tao van Henny, Henny Post

In opdracht van vijf vrouwen heeft Jij & Co geholpen om een kring van vrouwen te vormen in de wijk Tuikwerd in Delfzijl. Deze vrouwen hebben elkaar vanaf september 2015 regelmatig ontmoet door het organiseren van met name knutselworkshops. Deze ontmoetingen willen ze voortzetten. De vrouwen willen het aantal deelnemers uitbreiden en de samenwerking met wijkprofessionals verbeteren.

Door de vorming van de kring hopen de vrouwen elkaar op te kunnen bouwen en steun aan elkaar te hebben. Ze bepalen zelf hoe vaak en op welke manier ze bij elkaar komen en wat de inhoud van de bijeenkomsten is. Op dit moment verzorgd een medewerker van Lentis inhoudelijke workshops over (onder andere) het vergroten van het zelfbewustzijn, rouw en troost, en paniek en angst. Ook leuke workshops als koken en schilderen worden georganiseerd.

Jij & Co heeft gedurende de startjaren de regie over het project. Zodra de kring zich zelfstandig en/of met hulp van wijkprofessionals kan redden trekt Jij & Co zich terug.

Gedurende het eerste projectjaar heeft een student sociale psychologie onderzocht welke lessen uit het project kunnen worden geleerd. Een van de conclusies is dat wijkbewoners en professionals een verschillende kijk hebben op eigen regie en kracht. Daardoor lijkt de samenwerking te stagneren.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het Oranjefonds, het Fonds voor Ondersteuningsinnovatie van de gemeente Delfzijl en het Loket Leefbaarheid. Voor het tweede jaar is subsidie toegekend door het Oranjefonds, het Haëlla fonds, het wijkfonds Tuikwerd en Bewoners Aan Zet van de gemeente Delfzijl.