Stichting Jij & Co:
sterk in samenleven!

Huidige projecten

Jij


Wil jij een project starten om mensen in de buurt duurzaam met elkaar te verbinden? Neem contact met ons op als je hulp kunt gebruiken.


En wat doen wij?

Jij & Co realiseert netwerken waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen en ondersteunen.
Daarom organiseert Jij & Co projecten voor en met mensen die een concrete wens hebben om de eigen leefomgeving te verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de RUG en Wijs Groningen vormt een vast onderdeel van elk project.
V E R B I N D E N

Jij & Co helpt burgerinitiatieven opzetten voor en met mensen die elkaar willen leren kennen, helpen en opbouwen.

faciliteren

Jij & Co laat de regie bij de deelnemers aan het project en adviseert en faciliteert.

O N D E R Z O E K E N

Jij & Co werkt samen met studenten van de wetenschapswinkel van de RUG en Wijs Groningen. Daarmee wil de stichting de impact en werkwijze van Jij & Co projecten onderzoeken.

Jij & Co is in oktober 2014 opgericht door Marleen Oostland met hulp van haar zussen Janny Ritzema, Margriet Rinkema en Anja Rinkema. Zij vormen in de startperiode het bestuur en treden terug zodra Jij & Co vanaf 2015 daadwerkelijk projecten gaat organiseren en uitvoeren.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door Wina Johannes, Johan Dusseljee en Cathrien Oldenhuis.

Marleen Oostland en Marieke Plas werken als zelfstandigen voor de stichting.

Wil jij het werk van Stichting Jij & Co steunen?


Wat wil jij?


Spreekt Jij & Co je aan? Wil je je aanmelden, of heb je vragen?
Neem contact op met Marleen Oostland (telefoon 06 50 58 47 29) of vul onderstaand formulier in.