Stichting Jij & Co:
sterk in samenleven!

Huidige projecten

Jij


Wil jij een project starten om mensen in de buurt duurzaam met elkaar te verbinden? Neem contact met ons op als je hulp kunt gebruiken.


En wat doen wij?

Jij & Co wil netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen.
Daarom organiseert Jij & Co projecten voor mensen die een concrete vraag hebben en hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de RUG vormt een vast onderdeel van elk project.
V E R B I N D E N

Jij & Co brengt professionals in zorg en welzijn, mantelzorgers / vrijwilligers en ontvangers van zorg / hulp bij elkaar omdat zij gelijkwaardig en op maat willen samenwerken.

R E G I S S E R E N

Jij & Co neemt de regie omdat gelijkwaardigheid niet altijd vanzelfsprekend is. We laten los zodra dat kan.

O N D E R Z O E K E N

Jij & Co doet tijdens elk project onderzoek naar de doelen, het verloop en de te leren lessen.

Jij & Co is in oktober 2014 opgericht door Marleen Oostland met hulp van haar zussen Janny Ritzema, Margriet Rinkema en Anja Rinkema. Zij vormden in de startperiode het bestuur en besloten als adviseurs te ondersteunen toen Jij & Co daadwerkelijk projecten ging organiseren en uitvoeren.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door Wina Johannes, Johan Dusseljee en Cathrien Oldenhuis.
Projectleider is Marleen Oostland, zij werkt als zelfstandige voor de stichting samen met Marieke Plas.

Wil jij het werk van Stichting Jij & Co steunen?


Wat wil jij?


Spreekt Jij & Co je aan? Wil je je aanmelden, of heb je vragen?
Neem contact op met Marleen Oostland (telefoon 06 50 58 47 29) of vul onderstaand formulier in.