Lezen en schrijven in de wijk

Periode: januari 2016 – heden.

Doelgroep: Vrijwilligers uit de Oosterkerk in Groningen helpen mensen uit de wijk met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

Doel
– Verbinden van twintig duo’s voor tenminste een jaar.
– Indien mogelijk door verwijzen naar Taalhuis, taalcafe of leesclub na beëindiging van de verbinding.
– Burenhulp thuis en buiten kantooruren.

Resultaat
– Vorming van negentien duo’s.
– De taal staat centraal, elkaar leren kennen en gezelschap geven is eveneens van groot belang.
– Nederlanders of nieuwkomers die niet bij het Taalhuis of Humanitas terecht kunnen hebben een aanvullende mogelijkheid om geholpen te worden.
– Deelnemers bepalen zelf de inhoud van de verbinding, Jij & Co brengt samen en begeleidt.

Samenwerking
Medewerkers van het WIJteam verwijzen in toenemende mate naar Jij & Co. Met de stichting Lees- Goed is afstemming over werven van vrijwilligers en verwijzen van hulpvragers. Met de stichting Lezen en Schrijven is contact over samenwerking en lesmaterialen. Met Link050 is contact over aanvullende mogelijkheden voor deelnemers.

Financiering
Het project wordt gefinancierd het SIOC, het VSB fonds, de gemeente Groningen, het Mamamini goede doelen fonds en Protestantse fondsen.

downloadVSBfonds PAY-OFF CMYK