Samen in de wijk

Periode: juli 2019-heden

Doelgroep

 • Nieuwkomers in Nederland (met of zonder status) die moeite hebben met lezen en schrijven en die hier ondersteuning bij willen. Nieuwkomers die niet bij een school of taalcafé terecht kunnen.
 • Nieuwkomers die sociaal contact willen met mensen uit de wijk.
 • Vrijwilligers uit kerken of studentenverenigingen die sociaal contact willen met wijkbewoners en hen indien gevraagd taalondersteuning willen bieden.

Doel 

 • Nieuwkomers krijgen meer vaardigheid in de Nederlandse taal en leren de cultuur en gewoonten begrijpen.
 • Nieuwkomers die zich alleen voelen hebben sociaal contact met wijkbewoners. 
 • Vrijwilligers uit kerken uit de stad Groningen leren nieuwkomers in hun eigen woonwijk kennen en geven hen indien gevraagd taalondersteuning.
 • Studenten leren nieuwkomers in de wijk kennen.
 • Wijkbewoners leren elkaar en elkaars cultuur beter kennen.

Werkwijze

 • De nieuwkomers worden onder andere via de WIJ teams aangemeld.
 • De vrijwilligers worden geworven via kerken en studentenverenigingen in Groningen.
 • Stichting Jij & Co brengt de deelnemers met elkaar in contact en begeleidt hen voor de duur van 1 jaar door middel van gesprekken, telefonisch contact of bijeenkomsten.
 • De frequentie van het contact en de werkwijze wordt door de vrijwilliger en nieuwkomer zelf bepaald zodat dit zoveel mogelijk aansluit bij hun wensen en mogelijkheden.
 • Na 1 jaar wordt het contact geëvalueerd en afgesloten. Wanneer er behoefte is aan verlening van het contact kan dit met of zonder begeleiding van Stichting Jij & Co. 

Resultaat

Mensen die bij elkaar in de wijk wonen hebben in ieder geval een jaar lang sociaal contact. Door dit project:

 • wordt de onderlinge verbondenheid in de wijk versterkt,
 • wordt eenzaamheid meer opgevangen,
 • leren wijkbewoners elkaar kennen,
 • en leren nieuwkomers beter de Nederlandse taal.

Samenwerking
Binnen dit project wordt onder andere samengewerkt met de WIJ-teams in Groningen, kerken in Groningen, Stichting Lezen en Schrijven en taalcafés.

Financiering
Het project wordt gefinancierd de gemeente Groningen, het Oranjefonds en de Haëlla Stichting.