Gezonde vrouwen in Veendam

Periode: April 2017- heden.

Doelgroep: Ongeveer dertig vrouwen uit Veendam en Zuidbroek, nieuwkomers en ook nederlanders.

Doel: de eigen gezondheid verbeteren met hulp van het concept ‘Positieve Gezondheid’ door:
– Elkaar regelmatig te ontmoeten en te ondersteunen.
– Leren fietsen en zwemmen.
– De Nederlandse taal beter leren spreken.

Resultaten
– Acht bijeenkomsten zijn georganiseerd met Nederlands als voetaal. Soms met een thema en vaak om elkaar te leren kennen.
– Tachtig procent van de deelnemers heeft een zwemdiploma gehaald.
– Veertien vrouwen hebben fietsles gekregen.
– Alle deelnemers krijgen ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Tijdens lessen op het Noorderpoort, of met individuele begeleiders of via het Taalhuis of via het project ‘Voel je goed Veendam!’
– Twintig vrouwen besluiten in september 2018 om zelfstandig een vervolgplan maken. Jij & Co helpt bij de opstart en verwijzing naar relevante organisaties in Veendam.

Samenwerking
Opdrachtgever waren de gezondheidsmakelaar en de beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Veendam. Samenwerking was er met medewerkers sociaal domein en inburgering en werk en sport van de gemeente Veendam. De zwemlessen waren in de zwembaden Tropiqua en Krabbelaar.
Veertig vrijwilligers ondersteunden tijdens zwemlessen, fietslessen, organisatie van activiteiten en verzorgen van workshops over stress en mindfulness.
Voor de fietslessen hielpen vrijwilligers via de Stichting Present Zuidoost Groningen en de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Fietsenwinkels Roelfs en Sulter stelden leenfietsen beschikbaar.
De trajectbegeleider inburgering van het Noorderpoort, het Taalhuis en de stichting Lezen en Schrijven hielpen met de taalbegeleiding. Met Compaen werd afgestemd wat aanvullende activiteiten zijn voor de vrouwengroep in Veendam en werden vrijwilligers geworven.

Financiering
Subsidie werd verleend door de gemeente Veendam en het Oranjefonds.
Voor het vervolgproject wordt subsidie verleent door het Kansfonds en het Haella fonds. Ook met Kans voor de Veenkolonien is contact over subsidie.